Den svære snak om kørestop

Kun de færreste seniorer og pårørende har taget snakken om det svære emne: Hvor og hvornår er tiden inde til at stoppe med at køre bil? Med et nyt dialogværktøj håber GF Fonden at hjælpe flere til at få gang i den vigtige samtale.

 

For mange kan det være svært at tage snakken om kørekortet med sine pårørende, når alder og sygdom banker på døren. 82 procent af de adspurgte i en undersøgelse er enige om, at de pårørende har et stort ansvar i at få snakket ud om vedkommenes kørevanskeligheder.

Men hvorfor skal det være så vanskeligt at tage snakken, og hvordan kan man undgå, at det bliver et problem?

For at hjælpe den vigtige dialog på vej har GF Fonden - i samarbejde med konsulentfirmaet Erfarne Bilister - udarbejdet et dialogværktøj med gode råd og anvisninger, der kan åbne samtalen.

Et af de gode råd er at tage snakken i tide og ikke vente til en eventuel diagnose er stillet. Den mest respektfulde måde er, at du spørger din mor/far/ægtefælle, hvordan og hvornår de forstiller sig, at de stopper med at køre bil. Det er bedst at tage snakken, inden du bliver bekymret over deres kørsel.

 

Gode råd til dig, som gerne vil tage hul på den svære snak om at stoppe som bilist.

 

En folder til dig, der er pårørende til en bilist med en demenssygdom.

Når demenssygdom sætter stop for bilkørsel

 

En folder med information og gode råd til sundhedsprofessionelle.

Når Bilister med demens skal stoppe med at køre bil

 

Dialogværktøj - som du kan bruge til både forberedelse og gennemførelse af samtalen.

Print værktøjet her

 

Få også gode råd i brochuren:

Hvornår er det slut med at køre bil

”Der er mere kærlighed i det, når det kommer fra familien end fra myndighederne” 
Sådan siger Orlas svigersøn i denne film, hvor han taler med sin svigermor, om deres svære snak med Orla, der har Alzheimer. Filmen er lavet af erfarnebilister.dk
Se filmen her.

 

GF Fonden har undersøgt emnet kørestop blandt pårørende til seniorbilister.

Det viser sig, at det at lægge kørekortet på hylden, er et særdeles følsomt emne. Det kan ligefrem give konflikter i familien. Sikkert fordi bilen og kørekortet er lig med identitet og frihed, og når kørekortet skal afleveres sættes også et punktum i ens liv.

Men emnet kørestop er vigtigt og må ikke ses som umyndiggørelse. Det handler om trafiksikkerhed for en selv og for andre.

Men er det ikke lægen, der tager snakken om kørestop?

Nej, ikke nødvendigvis. I 2017 kom der nemlig nye kørekortregler. Nu bliver kørekortet forlænget 15 år ad gangen. Det er ikke længere regler om en lægeattest, når man er fyldt 75 år.

Det betyder, at får man kørekortet fornyet som 85-årig, så har man det faktisk helt til man fylder 100 år. Det er et faktum som gør både seniorbilisten selv, men også mange pårørende nervøse.

Forandringer som fx demens kan komme snigende

Ofte vil det være nære pårørende, som opdager at noget er galt - ikke nødvendigvis lægen. Netop fordi der går lang tid imellem kørekortfornyelserne.

Paradokset er, at hele 73 procent i GF Fondens undersøgelse svarer, at de forventer, at lægen skal tale den alvorlige snak. 

 

1_Seniorbilist_Kørekort_Tagsnakken_Bil_Søjlegraf

 

Ansvaret for at tage snakken om at aflevere kørekort og bilnøgler ligger nu primært hos voksne børn og ægtefæller.

Desværre viser undersøgelsen, at kun 27 procent har talt om, hvem i familien der skal tage snakken om kørestop med et familiemedlem med fx demens, hvis det bliver nødvendigt.

 

2_Seniorbilist_Kørekort_Tagsnakken_Bil_Søjlegraf

 

Hele 56 procent svarer i GF Fondens undersøgelse, at de synes, at det er svært eller meget svært at skulle tale om at stoppe som bilist.

Samtidig forventer 57 procent også, at det vil blive opfattet negativt eller meget negativt af familiemedlemmet, hvis man siger, at nu er det ved at være slut med at køre bil.

 

4_Seniorbilist_Kørekort_Tagsnakken_Bil_Søjlegraf 

Det giver helt praktiske udfordringer, er der fx alternative transportmuligheder?

 

På tur med bedste, afsnit 1/3

Se 1. afsnit i vores mini-serie ''På tur med bedste'',
der handler om at være pårørende til en seniorbilist med en trafikfarlig sygdom. I serien møder vi et barnebarn, der kører en tur med en bedstefar og opdager, at bedstefarens egenskaber som bilist har set bedre tider.

På tur med bedste, afsnit 2/3

Se 2. afsnit i vores mini-serie ''På tur med bedste'', hvor koblingen ikke får for lidt, og reaktionsevnen bliver sat på prøve. Barnebarnet bliver for alvor nervøs for at være passager, når hans bedstefar er bilist, og ender med at foreslå et rolleskift, som ligger op til den vigtige snak. 

På tur med bedste, afsnit 3/3

Se 3. afsnit i vores mini-serie ''På tur med bedste''.
I dette afsnit har barnebarnet fået nok, og har selv overtaget rattet. Han indleder den svære snak om kørestop med sin bedstefar, der åbner op omkring sine bekymringer, og sammen laver de en aftale, der gør det kommende kørestop meget nemmere.