Hvem er trafikkomitéen?

Det er GF Fondens trafikkomité, der vurderer ansøgningerne til GF Trafiklegat og bestemmer, hvem der modtager penge til deres trafikprojekt.

Når du har sendt din ansøgning eller indstillet en anden til GF Trafiklegat, bliver din henvendelse sendt videre til GF Fondens trafikkomité, som behandler ansøgningerne og indstiller egnede kandidater til GF Fondens bestyrelse.

 

Flere af trafikkomitéens medlemmer er aktivt og professionelt beskæftiget inden for områder med direkte relation til færdsel, trafiksikkerhed eller trafikpolitik. Trafikkomitéens sammensætning sikrer en faglig og saglig behandling af alle henvendelser.

 

 

Lars Binderup Larsen, Formand
Overlæge, Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, medlem af Havarikommissionen
Mogens Kjærgaard Møller
Administrerende direktør, Rådet for Sikker Trafik
Connie Juel Clausen
Trafikplanlægger, Odense Kommune
Anne Eriksson
Civilingeniør, Trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet
Michele Westphal
Skadebehandler, Bilskade i GF Forsikring
Jørgen Kristoffersen
Formand, GF Fonden