GF Fondens bestyrelse

GF Fondens bestyrelse er ansvarlig for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og interesser.

De 8 fondsbestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Kristoffersen
Formand
Vagn B. Lauridsen
Næstformand
Ove Christiansen
Svend-Erik Danielsen
Axel Wejse Lodberg
Advokat
Lars Meier
Knud Nielsen
Pia Søgaard-Nielsen
Advokat