GF Fonden

I GF Fonden vil vi gøre Danmark til et endnu bedre sted at være. Derfor støtter vi gode formål, som fremmer trafiksikkerheden, styrker fællesskaberne og gør hverdagen mere sikker.

Overskud til hinanden

GF Fonden er en erhvervsdrivende fond og vores formål er at sikre det medlemsejede GF Forsikrings fortsatte selvstændighed. Men vi har også et almennyttigt formål, som udspringer af GF Forsikrings formål om at skabe overskud til hinanden i lokalt forankrede fællesskaber.

GF Fonden arbejder med at forebygge skader og øge livskvaliteten gennem disse tre fokusområder: omtanke i trafikken, plads i fællesskabet og sikkerhed i hverdagen.
Vi er en selvstændig juridisk enhed, der har til formål at sikre, at det medlemsejede GF Forsikring forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab og at ekstern kapital kan tilføres til GF, hvis der mod forventning skulle blive brug for det.

Aktiemajoriteten i forsikringsselskabet vil dog til hver en tid tilhøre klubberne og GF Fonden.

Dreng-på-cykel-gf-fonden

Fokusområder

  • Omtanke i trafikken 
    GF Fonden arbejder aktivt med trafikadfærd ved at sikre viden og indsigt gennem analyser og undersøgelser. Vi giver også gode råd og konkret hjælp, fx i form af kurser om at være sikker på elcykel. Sidst, men ikke mindst, uddeler vi hvert år GF Trafiklegat til konkrete projekter, der kan være med til at øge trafiksikkerheden.

  • Plads i fællesskabet
    GF Fonden bidrager til at styrke fællesskaberne i det danske samfund. Det gør vi som samtalestarter i form af kampagner og ved at videndele om fællesskabets styrker. Vi arbejder særligt meget med at støtte og udbygge fællesskaber i lokalsamfundene rundt omkring i Danmark gennem Øremærket det lokale fællesskab, som sætter 30.000 kroner af til et særligt geografisk område.

  • Sikkerhed i hverdagen 
    GF Fonden tilbyder arrangementer, kurser og foredrag i hele Danmark om fx brandsikkerhed og beskyttelse af din digitale identitet. Dette sker i tæt samarbejde med GF Forsikrings lokale kontorer og nære samarbejdspartnere. Sammen med Røde Kors gør vi også et stort arbejde for at udbrede førstehjælpsviden til danskere i alle aldre. Det sker blandt andet gennem gratis førstehjælpskurser, webinarer, undervisningsmateriale og Skolernes Førstehjælpspris, som er en konkurrence for folkeskoleelever.

Donationer
GF Fonden foretager hvert år uddelinger, særligt til fremme af trafiksikkerheden. Se mere på siden om GF Fonden og trafiksikkerhed.

Ledelse
GF Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse på otte medlemmer. Fonden er omfattet af Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse

Vedtægter
Læs GF Fondens vedtægter her.