GF Fonden

GF Fonden er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at sikre det medlemsejede GF Forsikrings fortsatte selvstændighed. 

Overskud til hinanden

GF Fonden er en erhvervsdrivende fond og vores formål er at sikre det medlemsejede GF Forsikrings fortsatte selvstændighed. Men vi har også et almennyttigt formål, som udspringer af GF Forsikrings formål om at skabe overskud til hinanden i lokalt forankrede fællesskaber.

GF Fonden arbejder med at forebygge skader og øge livskvaliteten gennem disse tre fokusområder: omtanke i trafikken, plads i fællesskabet og sikkerhed i hverdagen.
Vi er en selvstændig juridisk enhed, der har til formål at sikre, at det medlemsejede GF Forsikring forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab og at ekstern kapital kan tilføres til GF, hvis der mod forventning skulle blive brug for det.

Aktiemajoriteten i forsikringsselskabet vil dog til hver en tid tilhøre klubberne og GF Fonden.

Fokusområder

  • Omtanke i trafikken 
    GF Fonden arbejder aktivt med trafikadfærd ved at sikre viden og indsigt gennem analyser og undersøgelser. Vi giver også gode råd og konkret hjælp, fx i form af kurser på køreteknisk anlæg og kurser om at være sikker på elcykel. Sidst, men ikke mindst, uddeler vi hvert år GF Trafikpris til konkrete projekter, der kan være med til at øge trafiksikkerheden.

 

  • Plads i fællesskabet
    GF Fonden bidrager til at styrke fællesskaberne i det danske samfund. Det gør vi som samtalestarter i form af kampagner og ved at videndele om fællesskabets styrker. Konkret arbejder vi med at støtte og udbygge fællesskaber for fx folkeskoleelever, studerende og ældre. Vi anerkender også lokale ildsjæle, der gør en forskel til gavn for fællesskabet, når vi uddeler prisen ”Tak for dit overskud”. 

 

  • Sikkerhed i hverdagen 
    GF Fonden tilbyder arrangementer, kurser og foredrag i hele Danmark om fx brandsikkerhed og beskyttelse af din digitale identitet. Dette sker i tæt samarbejde med de lokale GF-forsikringsklubber og nære samarbejdspartnere. 

Donationer
GF Fonden foretager hvert år uddelinger, særligt til fremme af trafiksikkerheden. Se mere på siden om GF Fonden og trafiksikkerhed.

Ledelse
GF Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse på otte medlemmer. Fonden er omfattet af Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse

Vedtægter
Læs GF Fondens vedtægter her.

 

Kontakt GF Fonden

GF Fonden kan kontaktes på tlf. 72 24 42 30 eller mail: kontakt@gffonden.dk 
Postadresse: GF Fonden, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV

Pressekontakt: presse@gftrafiksikker.dk

GF Trafikpris: trafikpris@gftrafiksikker.dk