Spøgelsescyklisme

En spøgelsescyklist er en cyklist, som ulovligt cykler mod færdselsretningen. I 2021 kortlagde en rapport fra GF Fonden og ViaTrafik for første gang i Danmark fænomenet spøgelsescyklisme – et problem, som er mere udbredt, end man måske umiddelbart skulle tro.

De fleste af os har stødt på begrebet ”spøgelsesbilisme” – altså bilister, der kører imod færdselsretningen. Nu viser en ny rapport fra Via Trafik, at fænomenet også findes blandt cyklister. Rapporten undersøger nemlig, hvor udbredt og hvor farligt fænomenet er, og blandt andet kommer det frem, at risikoen for konflikter i runde tal er syv gange så stor for spøgelsescyklister som for cyklister, der kører med færdselsretningen. Desuden havde hele 15 procent af respondenterne i undersøgelsen inden for den seneste uge været involveret i nærved-uheld med spøgelsescyklister.

Unge mænd i myldretiden

Hvis du er en mandlig cyklist mellem 18 og 29 år uden cykelhjelm, og har du haft lidt travlt til eller fra arbejde eller studie – så er sandsynligheden størst for, at du optræder i statistikken over spøgelsescyklister. En af undersøgelsens konklusioner er nemlig, at ”en typisk spøgelsescyklist populært sagt er en ung mandlig cyklist uden hjelm og cykeltøj, som cykler på en almindelig cykel”.

Cirka 60 procent af spøgelsescyklisterne er mænd, mens 40 procent er kvinder. Kun 38 procent af spøgelsescyklisterne bruger cykelhjelm. Det er en lavere andel end den generelle hjelmbrug.

Derudover er det tydeligt, at der forekommer flest spøgelsescyklister om morgenen (kl. 7.00-9.00) og om eftermiddagen i et bredere tidsrum (kl. 13.00-18.00). Dette passer med morgen- og eftermiddagstrafikken, hvor der også er flest cyklister.

Graf_antal_spøgelsescyklister_tidspunkt

 

Det er da ikke spor farligt, eller..?

Selvom analyser altså viser, at det er farligt at cykle mod færdselsretningen, angiver cirka halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen, at det ikke er forbundet med forhøjet ulykkesrisiko, når det er noget, de selv gør. Der er altså umiddelbart en uoverensstemmelse mellem oplevet risiko og faktisk risiko.

 

Hvorfor cykle mod færdselsretningen?

Der kan være mange forskellige årsager til, at de cykler mod færdselsretningen. En stor andel af respondenterne peger blandt andet på, at de kun gør det på en kort strækning, og fordi det er den korteste vej, hvor de undgår omveje. Flere af respondenterne gør det også, fordi det er hurtigere og for at undgå at krydse vejen to gange ganske kort efter hinanden. Se flere eksempler på ”undskyldninger her:

Graf_årsager_spøgelsescyklister

 

Hvad kan vi gøre ved det?

Alle de adspurgte spøgelsescyklister i undersøgelsen angiver, at det er en bevidst handling, som de godt ved er ulovlig, og at de primært gør det, fordi det er den korteste eller hurtigste vej – eller fordi de vil undgå at krydse en trafikeret eller farlig vej. Rapporten peger på den baggrund på to overordnede tiltag for at mindske problemet:

  • Kampagner rettet mod cyklisten for at få ham eller hende til at ændre adfærd
  • Bedre by- og trafikplanlægning med fx flere og bedre krydsningspunkter og etablering af dobbeltrettede cykelstier der, hvor det er hensigtsmæssigt

 

Læs rapporten om spøgelsescyklisme

Rapporten er udarbejdet af Via Trafik for GF Fonden, og du kan læse hele rapporten her.